Παπαδημητρίου Βασιλική

Ψυχολόγος Μ.Sc. Ιατρικής

Υπαρξιακή-Συστημική

Ψυχοθεραπεία

Untitled-10.png
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες

Ορίζεται το θεραπευτικό συμβόλαιο και θεραπευτής-θεραπευόμενος συνδιαμορφώνουν το αίτημα του θεραπευόμενου. Συχνά ο τελευταίος αναφέρει ότι νιώθει «χάλια», «άσχημα» ή κάτι άλλο γενικό και αόριστο ως έκφραση. Σκοπός του θεραπευτή είναι σε συνεργασία μαζί του να αποκρυσταλλώσει κ να συγκεκριμενοποιήσει το αίτημα ώστε ο πελάτης να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα κ να νιώσει ότι η θεραπεία είναι στοχευμένη στη δική του δυσκολία.

Στις πρώτες συνεδρίες γίνεται το joining, κατά τη διάρκεια του οποίου συλλέγονται πληροφορίες από το θεραπευτή σχετικά με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.  Πληροφορίες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η σύσταση της οικογένειας καταγωγής, το επάγγελμα, η ηλικία, η σειρά μεταξύ αδελφών, ο τόπος καταγωγής, οι σπουδές μπορεί να αποτελέσουν πλούσιο υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και εν δυνάμει σημείο επαφής με το θεραπευτή, γεγονός που τον βοηθά να απεικονίσει στο μυαλό του τον τρόπο που μεγάλωσε αλλά και τον σημερινό τρόπο ζωής του ανθρώπου με τον οποίο δουλεύει.

Στη συνέχεια διερευνάται η δυσκολία του ασθενή ως προς την χρονική της έναρξη, τη διάρκεια, την ένταση και τα συνοδά συμπτώματα. Σε ένα πλαίσιο κατανόησης και άνευ όρων αποδοχής, με έμφαση στα συναισθήματα κ την έκφρασή τους, δίνεται η δυνατότητα στο θεραπευόμενο να εκθέσει τη δυσκολία του όπως τη βιώνει στην καθημερινότητά του.

Παράλληλα, ο θεραπευτής ενισχύει το θεραπευόμενο να αναφερθεί σε συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητά του, προκειμένου να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος στον τρόπο που το διαχειρίστηκε, γιατί δεν είναι λειτουργικός ο τρόπος του και πώς αλλιώς θα μπορούσε να το έχει χειριστεί. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος κερδίζει περισσότερο αφού και την άμεση βελτίωση στην καθημερινότητά του νιώθει και αρκετά γρήγορα ανακτά την αίσθηση ελέγχου στη ζωή του και τον ενεργητικό του ρόλο σε αυτή.

Τέλος, ενώ στις αρχικές συνεδρίες ακούγεται «τι υφίσταμαι», «τι παθαίνω», «τι υποφέρω» «τι μου δημιουργούν οι γύρω μου», σταδιακά ο ασθενής ενισχύεται να πάρει ευθύνη για τις επιλογές και τη ζωή του και να αναγνωρίσει τη δική του συμμετοχή σε ό,τι του συμβαίνει. Στην ουσία καλείται από το θεραπευτή να προσδιορίσει πώς θέλει να ζήσει , να αποκτήσει νόημα ζωής, δικό του, μοναδικό και με βάση αυτό να πορευτεί.  Αν θα το κάνει; Αυτό ο θεραπευτής μπορεί μόνο να υποθέσει αν θα συμβεί ή όχι, αλλά ούτε να είναι σίγουρος μπορεί ούτε να πάρει την ευθύνη για τον καθένα. 

 

Συνεδρίες ζεύγους

Αποτελούν είτε αρχική επιλογή του ζευγαριού είτε αποφασίζεται στην πορεία ατομικών συνεδριών με τον έναν εκ των δύο συντρόφων, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να κερδίσουν συνολικά ως ζευγάρι. Συχνά ο ένας από τους δύο έχει επιθυμία και αίτημα για αλλαγή ενώ ο άλλος παρουσιάζεται απρόθυμος ακόμη και για επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής υγείας. Ο έτερος σύντροφος μπορεί να νιώθει ότι θα κατηγορηθεί ή ότι θα γίνει κάποιου τύπου συμμαχία θεραπευτή και συτρόφου που ήταν σε ατομική θεραπεία ως τώρα. Στόχος του θεραπευτή είναι να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε συμμαχία ή τριγωνοποίηση στην οποία καλείται ασυνείδητα να μπει από το ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δίνεται η δυνατότητα και στους δυο να εκφράσουν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βιώνουν τη δυσκολία τους και τι σκέφτονται γύρω από τη σχέση και το σύντροφό τους. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι πολύ πιθανό να προκύψουν καβγάδες, διαφωνίες, ακόμη και αποχώρηση του ενός από το χώρο της συνεδρίας. Σε ελεγχόμενα πλαίσια από πλευράς θεραπευτή δίνεται η δυνατότητα στον τελευταίο να λάβει γνώση του μοτίβου επικοινωνίας, των λειτουργικών ή μη τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων του ζευγαριού, των ρόλων που παίρνει ο κάθε σύντροφος μέσα στη σχέση (πχ γονιός-παιδί), ακόμη και του τρόπου με τον οποίο μαλώνουν. Επιπλέον, η μη λεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, άγγιγμα, χροιά και τόνος φωνής, τρέμουλο) έχει και αυτή με τη σειρά της να δώσει πολλές πληροφορίες για τη σχέση του ζευγαριού.

Βασική προϋπόθεση για να «δουλέψει» η θεραπεία ζεύγους είναι η κοινή επιθυμία να είναι μαζί, να συνεχιστεί η σχέση και η πρόθεση για αλλαγή. Η διαπίστωση δυσλειτουργικών συμπεριφορών και μοντέλων επικοινωνίας, καθώς και το καθρέφτισμα ότι παρά τις δυσκολίες μας έχουμε και άλλα πράγματα ως ζευγάρι για τα οποία αξίζει να είμαστε μαζί έχουν τη σημασία τους στη διεργασία.

Στόχος είναι να παραμείνει μαζί το ζευγάρι άνευ όρων και πάση θυσία; Όχι. Στόχος είναι να είμαστε καλά μόνοι για να μπορούμε (αν θέλουμε) να είμαστε καλά και μαζί.  Συχνά τα ζευγάρια μετά τη θεραπεία συνειδητοποιούν ότι στη συγκεκριμένη σχέση τους οδήγησαν γεγονότα και καταστάσεις που δεν υφίστανται πια ή ότι οι ίδιοι έχουν αλλάξει τόσο που η αρχική σκέψη και επιθυμία για συμβίωση δεν είναι πια εφικτή ή οι προτεραιότητες και οι αξίες, τα ιδανικά, οι στόχοι ζωής αλλάζουν για τον ένα από τους δύο ή απλά ο ένας από τους δύο ή και οι δύο μαζί έχουν ωριμάσει σε σχέση με το επίπεδο ωριμότητας όταν ξεκίνησε η σχέση. Αν και στους δύο συμβαίνουν αλλαγές που συμβαδίζουν και ο ένας βάζει μέσα στις αλλαγές της ζωής του τον άλλο, τότε τα πράγματα εξελίσσονται υπέροχα και αφομοιώνονται και ενσωματώνονται οι αλλαγές. Αν όχι, ο ένας από τους δύο δεν ακολουθεί την εξέλιξη αυτή και τότε ή θα παρασυρθεί και εκείνος λιγάκι και παρακινηθεί για αλλαγή ώστε να εξελίσσονται μαζί ή εκείνος θα χάσει. Τι; Τον/την σύντροφό του.

 

Οικογενειακές συνεδρίες

Προκύπτουν είτε εξ αρχής ως αίτημα για αλλαγή ολόκληρης της οικογένειας είτε (συχνότερα) ως επιλογή μετά από πρόταση του θεραπευτή που είναι ήδη σε θεραπεία με κάποιο/α από τα μέλη της οικογένειας (ατομική/ζεύγους), προκειμένου να ξεδιπλωθούν και να παρουσιατούν τα δυναμικά της συγκεκριμένης οικογένειας, οι σχέσεις των μελών μεταξύ τους.

Αρχικά γίνεται joining (όπως και στις ατομικές συνεδρίες), όπου ο θεραπευτής κάνει μια σύντομη γνωριμία με κάθε μέλος της οικογένειας χωριστά. Φροντίζει ώστε να δουλέψει με την οικογένεια ως σύνολο και ως σύστημα και όχι μόνο με το «πάσχον» μέλος, το πρόσωπο δηλαδή που πιθανόν έχει εκδηλώσει κάποια συμπτωματολογία ή που έχει κάνει την επαφή και έχει απευθυνθεί στον ειδικό.

Στην ίδια λογική με τις συνεδρίες ζεύγους φροντίζει να μείνει μακριά από συμμαχίες στον οποίο τον καλούν κάθε φορά διαφορετικά μέλη της οικογένειας άθελά τους και να εντοπίσει δυσλειτουργικά μοντέλα επικοινωνίας, πιθανές ανύπαρκτες σχέσεις (καθόλου βλεμματική επαφή, μακρινή απόσταση στη θέση που διαλέγουν να καθίσουν, καθόλου συνομιλία), σχέσεις υπερεμπλοκής (ο ένας αναμιγνύεται στα θέματα του άλλου, μιλά για λογαριασμό άλλου, παίρνει τη φωνή άλλου), αλλά και να αναρωτηθεί πώς νιώθει ο ίδιος την ώρα της συνεδρίας. Το συναίσθημα του θεραπευτή (που έχει κάνει δική του προσωπική θεραπεία) μπορεί να γίνει οδηγός για το τι συμβαίνει πραγματικά στη συγκεκριμένη οικογένεια και να του δώσει πολύτιμες πληροφορίες.

Θεμελιώδης είναι η έμφαση που δίνεται στο ζευγάρι ως ισχυρή δυάδα, στους κανόνες και στο πώς αυτοί τηρούνται μέσα στην οικογένεια, τον τρόπο που το σύστημα-οικογένεια επικοινωνεί με το έξω-σύστημα (φίλοι, συγγενείς, ψυχαγωγία, γειτονιά) και τον τρόπο αντίδρασης του συστήματος σε δύσκολες καταστάσεις (ασθένεια, χωρισμός), life events (ατύχημα), ορόσημα κύκλου ζωής (γέννηση παιδιών, εφηβεία, γάμος παιδιών, συνταξιοδότηση).

Η οικογένεια-σύστημα καλείται να αναγνωρίσει αν οι υπάρχουσες στρατηγικές αντιμετώπισης είναι χρήσιμες και λειτουργικές στο σήμερα πια. Αν όχι, έχει να αποφασίσει και να ορίσει με ποιες νέες και πιο λειτουργικές μπορεί να εμπλουτιστεί. Η οικογένεια δεν είναι ένα στατικό πράγμα. Είναι ένα σύστημα δυναμικό, εξελισσόμενο, με εκπλήξεις ευχάριστες και δυσάρεστες, με επιτυχίες και αποτυχίες, με αφίξεις και αναχωρήσεις, με ματαιώσεις και επιτεύγματα. Οι αλλαγές δεν είναι τρομακτικές από μόνες τους, είναι ζωή.

 

Συμβουλευτική γονέων

Διαχείριση διαζυγίου. Θέματα διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση των παιδιών. 

 

Ομάδες γονέων

Εφήβων, παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ομάδες εγκύων. 

 

Ψυχολογική εκτίμηση και ψυχομετρική αξιολόγηση

Αξιολόγηση μιας ευρείας ποικιλίας περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής υγείας εξωτερικών ασθενών, της επιλογής προσωπικού, της συμμετοχής σε διαγωνισμούς σε δικαστικά και σωφρονιστικά πλαίσια. 

 

Συνεδρίες μέσω skype

Σε κατοίκους εξωτερικού ή επαρχίας. Σε μητέρες που θηλάζουν και δε μπορούν να απομακρυνθούν από την οικία τους. Σε μη περιπατητικούς ασθενείς. 

 

Δωρεάν συνεδρίες

Για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αττικής το καλοκαίρι του 2018. Ψυχομετρική αξιολόγηση μετατραυματικού στρες και follow up.